15/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 15/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03142; 15412; 15421; 15131;15241; 15243;15831; 03142;15612; 15613; 156
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, cukru białego, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 28.12.2012 r.