13/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 13/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 03222, 03221, 03212, 15331
Przedmiot: Dostawy warzyw całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 12.12.2012 r.

Pliki do pobrania