10/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 10/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15512022-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0...
Przedmiot: Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 16.11.2012 r.