7/ZP/2012 - Zamówienia publiczne archiwum - Szkoła Policji w Katowicach

Zamówienia publiczne archiwum

Nr referencyjny: 7/ZP/2012
Wartosć szacunkowa: poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy
Wspólny slownik zamówieć CPV: 15811100-7
Przedmiot: Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.
Tryb: przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 9.11.2012 r.