Zamówienia publiczne archiwum

BRAK postępowanie nie planowane (po unieważnieniu)

Nr referencyjny: BRAK postepowanie nie planowane (po unieważnieniu)
Wartosć szacunkowa: poniżej 60.000 euro
Wspólny slownik zamówieć CPV: CPV 245.13.294-0
Przedmiot: Dostawa środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach..
Tryb: Przetarg nieograniczony
Termin skladania ofert: 16.03.2007 r. godz.10.00