(1kB) (1kB)
Lp. Nr referencyjny Wartość
szacunkowa
Wspólny
słownik
zamówień
CPV
Przedmiot Tryb Termin
składania
ofert
Szczegóły
1.3/ZP/2017CPV-55120000-7, CPV55300000-3"Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji" w celu organizacji konferencji przez Szkołę Policji w Katowicachusługi społeczne21.07.2017 r. godz. 10.00więcej
2.4/ZP/2017poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZPCPV-45316100-6 CPV-45311000-0Roboty budowlane polegające na realizacji 1.1 etapu „Programu zarządzania energią w Szkole Policji w Katowicach’’ pn." Zastosowanie energooszczędnych opraw LED do oświetlenia zewnętrznego Szkoły Policji w Katowicach"przetarg nieograniczony18.07.2017r. godz. 10:00więcej
3.2/ZP/2017jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawyCPV 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5Dostawa wody i odprowadzanie ścieków dla Szkoły Policji w KatowicachZamówienie z wolnej ręki28.06.2017więcej
4.1/ZP/2017powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV-09310000-5Dostawa energii elektrycznej na potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły Policji w Słupsku, Szkoły Policji w Pile i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie przetarg nieograniczony11.04.2017r. godz. 9:00więcej
5.9/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV:03142,15412,15421,15612,15613,15614,15620,15831,15841,15890.Dostawy tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, różnych artykułów spożywczych oraz przypraw do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r. przetarg nieograniczony8.12.2016r. godz.10:00więcej
6.8/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp CPV:15311, 15131, 15313, 15332,15851, 15220, 15234, 15241, 15243.Dostawy produktów mrożonych,konserw rybnych i pasztetów drobiowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017przetarg nieograniczony7.12.2016r. godz. 10:00więcej
7.7/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PzpCPV-03212, 03221, 03222, 15331, 15332.Dostawa artykułów żywnościowych w postaci warzyw gruntowych całorocznych i sezonowych, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r. przetarg nieograniczony24.11.2016r. godz. 10:00więcej
8.6/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PzpCPV-15500,15511,15512,15530,15542,15543,15544,15545,15551 Dostawa artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2017 r. przetarg nieograniczony4.11.2016 r. godz. 10:00więcej
9.5/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PzpCPV 15811100-7, 15812100-4Dostawa artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.przetarg nieograniczony28.10.2016r. godz. 10.00więcej
10.4/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PzpCPV 15112, 15111, 15113, 15412Dostawa artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.przetarg nieograniczony24.10.2016r. godz. 10.00więcej
11.3/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PzpCPV: 15131000-5Dostawa artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2017r.przetarg nieograniczony13.10.2016r g. 10:00 więcej
12.2/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV-450000000-7Roboty budowlane polegające na remoncie budynku F(akademik nr 4) Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony21.07.2016r. godz.10:00więcej
13.1/ZP/2016poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV-450000000-7Roboty budowlane polegające na remoncie budynku G(akademik nr 3) Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony19.07.2016r. godz.10:30więcej
14.9/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15.41.21.00-0, 15.42.10.00-5, 15.84.22.20-0, 15.84.23.00-5, 15.84.10.0Dostawy tłuszczy zwierzęcych i roślinnych oraz różnych artykułów spożywczych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r. przetarg nieograniczony4.12.2015r. g:10:00więcej
15.8/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0Dostawy produktów mrożonych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r. przetarg nieograniczony2.12.2015r. g.10:00więcej
16.2/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15131000-5Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.przetarg nieograniczony24.11.2015 r. g.10:00więcej
17.7/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy03.22.00.00-9, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-0, 03.22.11.11-7, 03.22.11.1Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r. przetarg nieograniczony16.11.2015r. g:10:00więcej
18.6/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15.51.22.00-2, 15.51.17.00-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3...Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2016r.przetarg nieograniczony4.11.2015 r. g.10:00więcej
19.5/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy48800000-6Dostarczenie oraz uruchomienie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach, przetarg nieograniczony3.11.2015r. g.10.00więcej
20.4/ZP/205poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15810000-9Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r przetarg nieograniczony26.10.2015 r. g.10:00więcej
21.5/ZP/2015 Unieważnionyponiżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy48800000-­6Dostarczenie oraz uruchomienie systemu składowania danych i wirtualizacji wraz ze sprzętową infrastrukturą sieciową i serwerową dla potrzeb Szkoły Policji w Katowicach. przetarg nieograniczony19.10.2015 r. g.10:00więcej
22.3/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy151100002; 151121007; 151121213; 151130003Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.przetarg nieograniczony15.10.2015 r. g.10:00więcej
23.2/ZP/2015 Unieważnionyponiżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15131000-5Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2016 r.przetarg nieograniczony12.10.2015 r. g.10.00więcej
24.1/ZP/2015poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 41.11.00.00-3, 90.48.00.00-5Usługa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Szkoły Policji w Katowicachprzetarg z wolnej reki20.05.2015więcej
25.12/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mrożonych, produktów rybnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r. przetarg nieograniczony27.11.2014 r. godz. 10:00więcej
26.11/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 03.22.11.10-0, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-7, 03.22.11.12-4, 03.22.14.1Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw, owoców oraz przetworów warzywnych i owocowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r. przetarg nieograniczony18.11.2014 r. g: 10:00więcej
27.10/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 15.51.22.00-2, 15.51.17.00-0, 15.53.00.00-2, 15.54.40.00-3, 15.54.21.0Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.przetarg nieograniczony4.11.2014 r. g:10:00więcej
28.8/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 15811100-7; 15811400-0; 15812100-4; 15811200-8; 15812200-5..Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r. przetarg nieograniczony28.10.2014 r. g:10:00więcej
29.9/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15111000-9,....Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego, mięsa wołowego i wieprzowego oraz tłuszczy roślinnych i zwierzęcych do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r. przetarg nieograniczony24.10.2014 r. g:10:00więcej
30.7/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 15131130 – 5Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2015 r.przetarg nieograniczony20.10.2014 r. g.10:00więcej
31.6/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy CPV- 450000000-7Roboty budowlane polegające na remoncie budynku „L” Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony4.07.2014 r. g.10:00więcej
32.3/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 450000000-7Roboty budowlane polegające na rozbudowie policyjnego toru przeszkód Szkoły Policji w Katowicach o elementy sprawności fizycznej i place samochodoweprzetarg nieograniczony31.03.2014 g.10:00więcej
33.2/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy450000000-7Roboty budowlane polegające na budowie obiektu do symulacji interwencji policyjnych Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony24.03.2014 r. g.10:00więcej
34.4/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy60000000-8Usługi transportowe w zakresie przewozu słuchaczy szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Bytomia, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Zabrza, Sosnowca, powiatu Mikołowskiegoprzetarg nieograniczony17.02.2014 r. g.10:00więcej
35.1/ZP/2014poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy03.14.25.00-3, 15.87.20.00-1, 15.87.21.00-2, 15.87.12.70-7, 15.87.22.0Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony16.01.2014 r. g.10:00więcej
36.22/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15.41.21.00-0, 15.87.21.00-2, 15.87.12.70-7, 15.87.22.00-3, 14.43.00.0Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, cukru białego, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony12.12.2013 r. g.10:00więcej
37.20/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15.31.30.00-5, 15.85.12.20-6, 15.33.11.70-9, 15.31.11.00-2, 15.33.24.0Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mrożonych, przetworów warzywnych i owocowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony9.12.2013 r. g.10:00więcej
38.18/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy30213300-5,031213100-6, 30232110-8,048821000-9Doposażenie komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Katowicach w sprzęt informatyczny wykorzystywany do realizacji zadań służbowych przetarg nieograniczony29.11.2013 r. g.10:00więcej
39.19/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy03.22.11.10-0, 03.22.11.13-1, 03.22.11.11-7, 03.22.11.12-4, 03.22.14.1Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw sezonowych, warzyw całorocznych, grochu, fasoli, kwaszonek, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony29.11.2013 r. g.10:00więcej
40.17/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy151121007, 151121203, 151130003,151110009,154121000Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony28.11.2013 r. g.10:00więcej
41.16/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy155122002, 155117000, 155300002 155440002...Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2014 r. przetarg nieograniczony13.11.2013 r. g.10:00więcej
42.15/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy90511000-2Usługa wywozu odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.przetarg nieograniczony12.11.2013 r. g.10:00więcej
43.10/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy158111007, 15811400, 158121004....Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r. przetarg nieograniczony7.11.2013 r. g.10:00więcej
44.13/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45200000-9Roboty budowlane dot. wymiany części kanalizacji w rejonie budynku "U" Szkoły Policji w Katowicach przetarg nieograniczony4.11.2013 r. g.12:00więcej
45.12/ZP_2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45111100-9Roboty budowlane dot. rozbiórki budynku "Z" Szkoły Policji w Katowicach przetarg nieograniczony4.11.2013 r. g.13:00więcej
46.11/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45216110-8Roboty budowlane dot. prac remontowych pomieszczeń węzła teleinformatycznego w budynku "B" Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony4.11.2013 r. g.11:00więcej
47.9/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy1513100-6Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 rprzetarg nieograniczony4.11.2013 r. g.10:00więcej
48.8/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy98310000-9Świadczenie usług pralniczych dla Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.przetarg nieograniczony23.10.2013 r. g.10:00więcej
49.7/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy19520000-7, 33631600-8, 33711900-6, 33761000-2, 33763000-6, 39224320-7Dostawy Środków czystości i środków specjalistycznych do Szkoły Policji w Katowicach w 2014 r.przetarg nieograniczony21.10.2013 r. g.10:00więcej
50.6/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy60000000-8Usługi transportowe w zakresie przewozu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach na praktyki terenowe odbywające się na terenie miast: Bytomia, Chorzowa, Katowic, Rudy Śląskiej, Tychów, Zabrza, Sosnowca, oraz powiatu Mikołowskiego.przetarg nieograniczony12.08.2013 r.więcej
51.5/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45216110-8Roboty budowlane polegające na dostosowaniu obiektów Szkoły Policji w Katowicach do wymogów ochrony przeciwpożarowejprzetarg nieograniczony22.07.2013 r.więcej
52.4/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45216110-8Roboty budowlane polegające na wykonaniu drenażu z izolacją przeciwwilgociową i przeciwwodną piwnic budynków „L” i „M” (akademik 1 i 2) Szkoły Policji w Katowicach. przetarg nieograniczony23.07.2013 r.więcej
53.2/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy45200000-9, 45100000-8.Roboty budowlane dot. wymiany części kanalizacji wraz z wymianą nawierzchni w rejonie budynków „L” i „M” Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony10.06.2013 r.więcej
54.3/ZP/2013poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV- 90511000-2Usługa wywozu odpadów komunalnych i segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach. przetarg nieograniczony27.05.2013więcej
55.14/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy153130005, 158512206, 153111002, 153324008, 153315002, 153314623, 1533Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mrożonych, przetworów warzywnych i owocowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony3.01.2013 r.więcej
56.15/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy03142; 15412; 15421; 15131;15241; 15243;15831; 03142;15612; 15613; 156Dostawy artykułów żywnościowych w postaci jaj kurzych kl. A, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, konserw mięsnych i rybnych oraz pasztetów drobiowych, cukru białego, artykułów spożywczych różnych, przypraw i ziół oraz zup w proszku do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony28.12.2012 r.więcej
57.13/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy03222, 03221, 03212, 15331Dostawy warzyw całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony12.12.2012 r.więcej
58.12/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy39831210-1, 39800000-0, 33711900-6, 19520000-7, 33631600-8, 33711900-6Dostawy środków specjalistycznych i środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony30.11.2012 r.więcej
59.9/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy30213300-8, 30213200-7, 30232110-8Doposażenie komórek organizacyjnych Szkoły Policji w Katowicach w sprzęt informatyczny wykorzystywany do realizacji zadań służbowych przetarg nieograniczony27.11.2012 r.więcej
60.11/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15112100-7, 15112120-3, 15113000-3, 15111000-9, 15412100-0Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego oraz mięsa wołowego i wieprzowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony26.11.2012 r.więcej
61.8/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy32412100-5Rozbudowa i modernizacja sieci teleinformatycznej Szkoły Policji w Katowicach pod katem wdrożenia telefonii IP. przetarg nieograniczony23.11.2012 r.więcej
62.10/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15512022-2; 15511700-0; 15530000-2; 15544000-3; 15542100-0...Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2013 r.przetarg nieograniczony16.11.2012 r.więcej
63.7/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15811100-7Dostawy pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony9.11.2012 r.więcej
64.6ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy15131130-5Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin i produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony6.11.2012 r.więcej
65.4/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 983.10Usługi pralnicze do Szkoły Policji w Katowicach w 2013 r.przetarg nieograniczony24.10.2012 r.więcej
66.5/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 39721000-2Dostawa do Szkoły Policji w Katowicach urządzeń gastronomicznych w postaci 6 szt. kotłów warzelnych o poj. 200 l, montaż, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. przetarg nieograniczony16.10.2012 r.więcej
67.2/ZP/2012poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 15220,15234,15241,15243Dostawy produktów rybnych do Szkoły Policji w 2012 r.przetarg nieograniczony21.02.2012 r.więcej
68.25/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 03142,15412,15421,15890,15891,15831,14410,15331,15612,15613,15841,Dostawy jaj kurzych, tłuszczy zwierzęcych i roślinnych, przyprawy w płynie i zup w proszku, cukru białego, przypraw oraz pozostałych artykułów spożywczych do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony12.01.2012więcej
69.24/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 15311,15313,15331,15332,15851,15220,15234,15241,15243Dostawy artykułów mrożonych, przetworów warzywnych i owocowych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony30.12.2011więcej
70.23/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawycpv 03212,03221,03222,15331Dostawy warzyw całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony27.12.2011więcej
71.22/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 UstawyCPV 15112100-7,15112120-3,15112300-9,15113000-3,15111000-9Dostawy artykułów żywnościowych w postaci mięsa wołowego, wieprzowego i słoniny świeżej oraz mięsa drobiowego do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony19.12.2011więcej
72.21/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy CPV 15811100-7,15811400-0,15812100-4,15811200-8,1581220Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony16.12.2011więcej
73.20/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy CPV 15511,15512,15530,15542,15543,15544,15545,15551Dostawy artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony08.12.2011więcej
74.19/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy CPV 15131130-5,15131230-6,15131134-3,15131120-2,15131100-6,15131600-1,Dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin, produktów wołowych (flaków) oraz konserw mięsnych i pasztetów drobiowych do Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony06.12.2011więcej
75.18/ZP/2011 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy 39831210-1,39830000-9,,33711900-6,39831240-8,39813000-4,39831250-3,392Dostawy środków specjalistycznych i środków czystości dla Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony28.11.2011więcej
76.17/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 98.31.00.00,98.31.50.00,98,31.10.00Usługi pralnicze do szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony 16.11.2011więcej
77.16/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 90511000-2Usługa wywozu odpadów komunalnych i odpadów segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2012 r.przetarg nieograniczony14.11.2011więcej
78.15/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15811,15812Dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony06.10.2011więcej
79.14/ZP/2011 poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15220,15234,15241,15243Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów rybnych do Szkoły policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony06.09.2011więcej
80.13/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 45453000-7Wykonanie zabezpieczeń przeciwwilgociowych w pomieszczeniach szatni sali ćwiczeń i siłowni w budynku "C" Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony05.09.2011więcej
81.12/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15112,15131Dostawy drobiu, wędlin i przetworów mięsnych do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony18.08.2011 r.więcej
82.11/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15311,15313,15331,15332,15851,15331,15332,15220,15234,15241,15243Dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mrożonych, przetworów warzywnych oraz produktów rybnych do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony11.08.2011więcej
83.10/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15841,15842,15851,15862,15863,15871,15890,03142,15412,15421,15890,Dostawy pozostałych artykułów spożywczych do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony08.08.2011więcej
84.9/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PCPV 15511,15512,15530,15542,15543,15544,15545,15551Dostawy artykułów żywnościowych w postaci artykułów mleczarskich do Szkoły Policji do końca 2011 r.przetarg nieograniczony26.07.2011więcej
85.8/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZCPV 45453000-7Remont instalacji sanitarnych w obiektach Szkoły Policji w Katowicach.przetarg nieograniczony28.07.2011więcej
86.7/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZCPV 03221,15331,03222,03212Dostawy artykułów żywnościowych w postaci warzyw gruntowych całorocznych, warzyw sezonowych, owoców i warzyw owocowych oraz ziemniaków jadalnych do Szkoły Policji w Katowicach do końca 2011 r.przetarg nieograniczony18.07.2011więcej
87.6/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZCPV 45453000-7Remont instalacji sanitarnych w obiektach Szkoły Policji w Katowicach.przetarg nieograniczony28.06.2011więcej
88.3/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZCPV 09310000-5Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony28.02.2011więcej
89.2/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZCPV 09310000-5Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony10.02.2011więcej
90.1/ZP/2011poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15.11.10.00-9,15.13.00.00-8,15.41.20.00-9Dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz słoniny świeżej do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 roku.przetarg nieograniczony31.01.2011więcej
91.21/ZP/2010 SzP-S-1629/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15.81.00.00-9.dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 r. przetarg niograniczony29.12.2010 g.10:00więcej
92.18/ZP/2010 SzP-S-1577/10poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 90511000-2. usługa wywozu odpadów komunalnych i wywozu odpadów segregowanych z terenu Szkoły Policji w Katowicach w 2011 roku.przetarg nieograniczony24.12.2010r. g.10:00więcej
93.17/ZP/2010 SzP-S-1475/10poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 15511, 15512, 15530, 15542, 15543, 15544, 15545, 15551. dostawy artykułów żywnościowych w postaci produktów mleczarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 r.przetarg nieograniczony3.12.2010 g.10:00więcej
94.16/ZP/2010 SzP-S-1474/10poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 15111, 15113, 15412. dostawy mięsa wołowego i wieprzowego oraz słoniny świeżej do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 r.przetarg nieograniczony6.12.2010 g.10:00więcej
95.15/ZP/2010 SzP-S1346/10poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15811; 15812dostawy artykułów żywnościowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 r.przetarg nieograniczony23.11.2010 g.10:00więcej
96.14/ZP/2010, SzP-S- 1345/10poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15831dostawy artykułów żywnościowych w postaci wędlin oraz produktów wołowych (flaków) do Szkoły Policji w Katowicach w 2011 r. przetarg nieograniczony22.11.2010 godz.10:00więcej
97.13/ZP/2010 SzP-S- 1143/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP55300usługa cateringowa dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony1.09.2010 godz.10:00więcej
98.12/ZP/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP42959000-3, 45453000-7dostawa i montaż zmywarki tunelowej oraz wykonanie robót budowlanych w pomieszczeniach kuchni właściwej i zmywalni w budynku „U” (stołówka) Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony03.08.2010r. godz. 10:00więcej
99.10/ZP/2010 SzP-S-591/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP39100000-3DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO DO POMIESZCZEŃ AKADEMIKA "W" SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH. przetarg nieograniczony14.05.2010 godz.10:00więcej
100.9/ZP/2010 SzP-252/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP98.31.00.00-9USŁUGI PRALNICZE W 2010 R DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony25.02.2010 godz.10:00więcej
101.8/ZP/2010 SzP-S-64/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP03142; 15821; 1584; 15842; 15851; 15860; 15863; 15871; 15890 DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony22.01.2010 godz.10:00więcej
102.7/ZP/2010 SzP-S- 63/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15311; 15313; 15331; 15332; 15851DOSTAWY MROŻONEK W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony21.01.2010 godz.10:00więcej
103.6/ZP/2010; SzP-S-56/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15111; 15113; 15412DOSTAWY MIĘSA WOŁOWEGO, WIEPRZOWEGO ORAZ SŁONINY W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony20.01.2010 godz. 12:00więcej
104.5/ZP/2010 SzP-S-55/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15112DOSTAWY MIĘSA DROBIOWEGO W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony20.01.2010 godz. 10:00więcej
105.4/ZP/2010 SzP-39/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15811; 15812DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CIASTKARSKICH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony19.01.2010 godz.10:00więcej
106.3/ZP/2010 SzP-S-38/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15131DOSTAWY WĘDLIN ORAZ PRODUKTÓW WOŁOWYCH (FLAKÓW) W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHprzetarg nieograniczony19.01.2010 godz.10:00więcej
107.2/ZP/2010 SzP-S- 17/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZPkat. CPV 03221; 15331DOSTAWY WARZYW CAŁOROCZNYCH GRUNTOWYCH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczonymodyfikacja 21.01.2010 g.12:00więcej
108.1/ZP/2010poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15511; 15512 ; 15530 ;15542 ; 15543 ;15544 ;15545 ;15551 DOSTAWY ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony15.01.2010 godz.10:00więcej
109.8/ZP/2009 SzP-S-1632/09poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZPkategoria CPV: 031.421, 158.422, 158.212, 158.410, 158.600, 158.630, 1DOSTAWY ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony11.12.2009 r. godz. 10:00więcej
110.4/ZP/2009 SzP-S-1557/09poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZPkategoria CPV: 151.12DOSTAWY MIĘSA DROBIOWEGO W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony25/11/2009 godz. 10:00więcej
111.5/ZP/2009poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZPkategoria CPV: 151.11, 151.13, 154.12DOSTAWY MIĘSA WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO ORAZ SŁONINY ŚWIEŻEJ W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony19.11.2009 r godz.10:00więcej
112.2/ZP/2009 SzP-S-1516/09poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZPkategoria CPV: 158.11,158.12DOSTAWY PIECZYWA I WYROBÓW CUKIERNICZYCH W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH przetarg nieograniczony12.11.2009 r. godz.10:00więcej
113.3/ZP/2009, SzP-S-1515/09poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP155.11, 155.12, 155.30, 155.42, 155.43, 155.44, 155.45, 155.51)Dostawy artykułów mleczarskich w 2010 roku do Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony06.11.2009 godz:12:00więcej
114.1/ZP/2009, SzP-S-1517/09poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15131130-5DOSTAWY ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POSTACI WĘDLIN ORAZ PRODUKTÓW WOŁOWYCH I CIELĘCYCH (FLAKI) W 2010 ROKU DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHPrzetarg nieograniczony06.11.2009 r. godz.10:00więcej
115.21/ZP/2008, SzP-19072/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP39830000-9DOSTAWY W 2009 R. ŚRODKÓW CZYSTOŚCI DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACHPrzetarg nieograniczony30.12.2008 r. godz.10:00więcej
116.15/ZP/2008, SzP-17976/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP93100000-9ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH W 2009 R. DLA SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony22.12.2008 r. godz.10:00więcej
117.28/ZP/2008, SzP-21993/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP90511000-2USŁUGI WYWOZU NIESEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH SEGREGOWANYCH Z TERENU SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH W 2009 R. Przetarg nieograniczony17.12.2008 r. godz.10:00więcej
118.29/ZP/2008, SzP-23154/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP30213100-8DOSTAWA STANOWISK DOSTĘPOWYCH DO POLICYJNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony12.12.2008 r. godz.09:00więcej
119.26/ZP/2008, SzP-20217/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP152000000DOSTAWY W 2009 R. PRODUKTÓW RYBNYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony12.12.2008 r. godz.10:00więcej
120.25/ZP/2008, SzP-20215/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP153311008DOSTAWY W 2009 R. ARTUKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POSTACI WARZYW CAŁOROCZNYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony11.12.2008 r. godz.12:00więcej
121.24/ZP/2008, SzP-20147/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP158000006DOSTAWY W 2009 R. ARTUKUŁÓW SPOŻYWCZYCH RÓŻNYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony11.12.2008 r. godz.10:00więcej
122.23/ZP/2008, SzP-19244/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP151120006DOSTAWY W 2009 r.ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POSTACI MIĘSA DROBIOWEGO DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony09.12.2008 r. godz.12:00więcej
123.22/ZP/2008, SzP-19208/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP151100002DOSTAWY W 2009 r. ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POSTACI MIĘSA WIEPRZOWEGO I MIĘSA WOŁOWEGO DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony09.12.2008 r. godz.10:00więcej
124.14/ZP/2008, SzP-17724/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP90910000-9ŚWIADCZENIE USŁUG W 2009 R. W ZAKRESIE SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ ORAZ MYCIA OKIEN NA WYSOKOŚCI W OBIEKTACH SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH. Przetarg nieograniczony05.12.2008 r. godz.10:00więcej
125.20/ZP/2008, SzP-19143/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15330000-0DOSTAWY W 2009 R. PRZETWORÓW WARZYWNYCH I OWOCOWYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony03.12.2008 r. godz.10:00więcej
126.19/ZP/2008, SzP-19127/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15300000-1DOSTAWY W 2009 R. MROŻONEK W POSTACI ZIEMNIAKÓW PRZETWORZONYCH, CIAST MAKARONOWYCH, FRYTEK, WARZYW MROŻONYCH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony01.12.2008 r. godz.12:00więcej
127.18/ZP/2008, SzP-19028/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15131130-5DOSTAWY W 2009 R. ARTUKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W POSTACI WĘDLIN ORAZ PRODUKTÓW WOŁOWYCH I CIELECYCH (FLAKI)DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony01.12.2008 r. godz.10:00więcej
128.17/ZP/2008, SzP-18866/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15810000-9DOSTAWY W 2009 R. PIECZYWA DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony28.11.2008 r. godz.12:00więcej
129.16/ZP/2008, SzP-18936/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15500000-3DOSTAWY W 2009 R. ARTYKUŁÓW MLECZARSKICH DO SZKOŁY POLICJI W KATOWICACH Przetarg nieograniczony28.11.2008 r. godz.10:00więcej
130.27/ZP/2008, SzP-20568/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP39173000-5; 45421153-1Dostawa szaf do zabudowy w pomieszczeniach akademików Szkoły Policji w Katowicach.Przetarg nieograniczony17.11.2008 r. godz.10:00więcej
131.13/ZP/2008, SzP-17240/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45200000-9Roboty budowlane w postaci przebudowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276 Przetarg nieograniczony20.10.2008 r. godz.10:00więcej
132.12/ZP/2008, SzP-16817/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45000000-7Roboty budowlane w postaci remontu budynku „K” (stacja transformatorowa nr 1111) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276Negocjacje bez ogłoszenia16.09.2008 r. godz.10:00więcej
133.11/ZP/2008, SzP-16334/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45000000-7Roboty budowlane w postaci remontu budynku „R”(garaże) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276 Negocjacje bez ogłoszenia09.09.2008 r. godz.10:00więcej
134.10/ZP/2008, SzP-15085/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45000000-7Roboty budowlane w postaci remontu budynku „K” (stacja transformatorowa nr 1111) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276Przetarg nieograniczony03.09.2008 r. godz.10:00więcej
135.9/ZP/2008, SzP-14338/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45000000-7Roboty budowlane w postaci remontu budynku „R” (garaże)) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276 Przetarg nieograniczony22.08.2008 r. godz.10:00więcej
136.5/ZP/2008, SzP-9810/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP30231300-0Dostawa stanowisk dostępowych do policyjnych systemów informatycznych wraz z urządzeniami peryferyjnymi do Szkoły Policji w Katowicach, ul. Gen. Jankego 276Przetarg nieograniczony 12.08.2008 r. godz.10:00więcej
137.8/ZP/2008, SzP-12610/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45000000-7Roboty budowlane w postaci remontu pomieszczeń budynku „B” (dydaktyczny nr 1) Szkoły Policji w Katowicach ul. Gen. Jankego 276 – kontynuacjaPrzetarg nieograniczony04.08.2008 r. godz.10:00więcej
138.6/ZP/2008, SzP-11504/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45450000-6Roboty budowlane w postaci adaptacji budynku mieszkalnego przy ul. Gen. Jankego 274 w Katowicach na akademik dla słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach Przetarg nieograniczony16.07.2008 r. godz.10:00więcej
139.3/ZP/2008, SzP-6093/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45310000-3 Roboty budowlane w postaci rozbudowy i modernizacji oświetlenia terenu Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony03.07.2008 r. godz.10:00więcej
140.4/ZP/2008; SzP-6829/08powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP74222000-1Usługa wykonania prac projektowych dotyczących zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie osi "B" i "C" oraz modernizacji osi "A" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną strzelnicy policyjnej Szkoły Policji w Katowicachprzetarg nieograniczony10.06.2008rwięcej
141.2/ZP/2008, SzP-4832/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP24521000-2; 24511100-2; 24511100-0; 24511310-5; 24511000-9; 24511300-2Dostawy w 2008 roku środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach.Przetarg nieograniczony07.04.2008 r. godz.10:00więcej
142.1/ZP/2008 SzP-1732/08poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP 45111000-8; 45231300-8; 45261000-4; 45410000-4; 45321000-3; 45442100-8Roboty budowlane w postaci adaptacji budynku "T" na szkolny komisariat Szkoły Policji w Katowicach.Przetarg nieograniczony28.03.2008 godz. 10:00więcej
143.30/ZP/2007, SzP-14438/07poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP155.11,155.12, 155.30,155.42, 155.43,155.44, 155.45,155.51Dostawy w 2008 roku artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony25.01.2008 r. godz.10:00więcej
144.27/ZP/2007, SzP-11193/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15113000-3, 15111000-0Dostawy w 2008 roku artykułów żywnościowych w postaci mięsa wieprzowego i mięsa wołowego Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony22.11.2007 r. godz.10:00więcej
145.25/ZP/2007, SzP-11004/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP90121000-1, 90122000-8Świadczenie usług w 2008 roku w zakresie wywozu odpadów komunalnych z terenu Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony23.11.2007 r. godz.10:00więcej
146.23/ZP/2007, SzP-10693/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP155.11,155.12, 155.30,155.42, 155.43,155.44, 155.45,155.51Dostawy w 2008 roku artykułów mleczarskich do Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony21.11.2007 r. godz.10:00więcej
147.28/ZP/2007, SzP-11234/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15112210-1, 15112220-4, 15112300-9Dostawy w 2008 roku artykułów żywnościowych w postaci mięsa drobiowego Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony20.11.2007 r. godz.10:00więcej
148.24/ZP/2007, SzP-10794/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP15131130-5Dostawy w 2008 roku artykułów żywnościowych w postaci: wędlin oraz produktów wołowych i cielęcych (flaki) do Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony15.11.2007 r. godz.10:00więcej
149.19/ZP/2007, SzP-9576/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP747.31Świadczenie usług w 2008 roku w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz mycia okien na wysokości w obiektach Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony16.11.2007 r. godz.10:00więcej
150.21/ZP/2007, SzP-10291/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP24.52.10.00-2, 24.51.11.00-0, 24.51.13.10-5, 24.51.10.00-9, 24.43.16.0Dostawy w 2008 roku środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach.Przetarg nieograniczony14.11.2007 r. godz.10:00więcej
151.22/ZP/2007, SzP-10532/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP158.11, 158.12Dostawy w 2008 roku artykułów żywnoścowych w postaci pieczywa i wyrobów ciastkarskich do Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony13.11.2007 r. godz.10:00więcej
152.20/ZP/2007 SzP-9743/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP931.00świadczenie usług w 2008 roku, w zakresie prania bielizny pościelowej, kocy, kimon, stroi sportowych, firan, zasłon i odzieży roboczej HACCP dla Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony06.11.2007 r. godz.10:00więcej
153.18/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45111000-8, 45262300-4 45320000-6, 45262500-6, 45421000-4, 45410000-4,Roboty budowlane w postaci adaptacji części pomieszczeń garażowych Szkoły Policji w Katowicach na sale do prowadzenia zajęć z pomocy przedmedycznej.Przetarg nieograniczony17.10.2007 r. godz.10:00więcej
154.17/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45111000-8,45410000-4,45430000-0,45330000-9,45311000-0,45314000-1Roboty budowlane w postaci remontu i modernizacji budynku "T" na szkolny komisariat Szkoły Policji w Katowicach.Przetarg nieograniczony16.10.2007 r. godz.10:00więcej
155.16/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45113000-2 45111000-8 45410000-4 45432210-9 45432100-5 45442100-8Roboty budowlane w postaci adaptacji podbasenia budynku "H-2" na archiwum Szkoły PolicjiPrzetarg nieograniczony27.09.2007 r. godz.10:00więcej
156.15/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45216111-5,45320000-6,45321000-3,45442200-9,45410000-4,45442100-8,4543Roboty budowlane w postaci adaptacji wykonania stropu nad piwnicą i adaptacji powstałego pomieszczenia na magazyn sprzętu sportowego w budynku H-4 Szkoły PolicjiPrzetarg nieograniczony06.09.2007 r. godz. 10.00więcej
157.14/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45113000-2 45111000-8 45410000-4 45432210-9 45432100-5 45442100-8Roboty budowlane w postaci adaptacji podba-senia budynku H-2 na archiwum Szkoły PolicjiPrzetarg nieograniczony04.09.2007 r. godz. 10.00więcej
158.12/ZP/2007poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy PZP45110000-1,45111000-8,45231110-9Roboty budowlane w postaci wykonania przyłącza centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej do budynku mieszkalnego przy ulicy Gen. Jankego 274 oraz rozbiórki garaży na terenie Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony27.08.2007 r. godz. 10.00więcej
159.BRAK Postępowanie nie planowaneponiżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ustawy PZPCPV-45111100-9,45421148-3Roboty budowlane w postaci bram garażowych w budynku "R" ( garaże) Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony20.08.2007 r. godz.10.00więcej
160. 10/2007poniżej kwoty okreslonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 Ustawy PZPCPV-45450000-6,45232410-9,45231300-8,45331100-7,45331000-6,45310000-3,Roboty budowlane w postaci adaptacji budynku mieszkalnego przy ul.Gen. Jankego 274 w Katowicach na akademik dla słuchaczy Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony10.07.2007 r. godz. 10.00więcej
161.Postępowanie nie planowane (powtórka 12/2007)poniżej 60.000 euro CPV-32321200-1Dostawa i montaż sprzętu do systemu audiowizualnego Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji PolicyjnychPrzetarg nieograniczony 14.06.2007 r. godz. 10.00więcej
162.BRAK postepowanie nie planowane (powtórka)poniżej 60.000 euro CPV 245.13.294-0Dostawa środków czystości do Szkoły Policji w KatowicachPrzetarg nieograniczony12.06.2007r. godz. 10.00więcej
163.12/2007poniżej 60.000 euroCPV-32321200-1Dostawa i montaż sprzętu do systemu audiowizualnego Wielofunkcyjnego Centrum Symulacji PolicyjnychPrzetarg nieograniczony10.05.2007 r. godz.10.00więcej
164.BRAK postepowanie nie planowane (po unieważnieniu)poniżej 60.000 euroCPV 245.13.294-0Dostawa środków czystości do Szkoły Policji w Katowicach..Przetarg nieograniczony16.03.2007 r. godz.10.00więcej